Start
1 % na Uśmiech
Działalność
Zarząd
Projekty
Foto
Kontakt

 

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w dniu  21 października 2004r. 

W lutym 2005 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

 

Stowarzyszenie liczy 47 członków. Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele placówek oświatowych takich jak przedszkola, szkoły podstawowe, prawnicy, radni, specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

      Statutowym celem Stowarzyszenia jest   prowadzenie działalności  oświatowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, opiekuńczej i charytatywnej   na rzecz dzieci i młodzieży oraz udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie  cele statutowe realizowało nieodpłatnie,  nie zatrudnia pracowników, a jego członkowie pracują nieodpłatnie. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „UŚMIECH”  ZA OKRES 01.01.2008 DO 31.12.2008

 

 Tylko w ciągu 2007 i 2008 roku  Stowarzyszenie realizowało między innymi swoje zadania statutowe poprzez:

 

1.      Zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Samorządowym w Hanulinie, Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie.

2.      Doposażenie placów zabaw w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 i Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie.

3.      Budowę boiska sportowego w Borku Mielęckim. Stowarzyszenie wsparło finansowo budowę boiska. Projekt polegał na zagospodarowaniu terenu na którym znajdowała się łąka, tak by możliwa była na nim gra w piłkę nożną.

4.      Zorganizowanie kolejnych edycji  konkursu dla Przedszkolaków pn. Świat muzyką malowany. Dzieci w wieku 3-6 lat, podczas słuchania  utworu muzycznego Antonio Vivaldiego- Cztery Pory Roku: Wiosna, Jesień - wyrażały tworząc prace plastyczne to co usłyszały. Celem konkursu było tworzenie poetyckich obrazów barw, kształtów na zasadach uczuciowych skojarzeń, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości  muzycznej i plastycznej, refleksyjnego słuchania muzyki. Z nadesłanych prac wybrano i nagrodzono najciekawsze oraz stworzono wystawę, którą można było podziwiać w Przedszkolach oraz podczas obchodzonych „Dni Kępna”.

5.     Zorganizowanie  konkursu dla Przedszkolaków pn. Literkowy Kram.

W konkursie udział wzięły drużyny dzieci  z Przedszkoli oraz oddziałów „0” z terenu Gminy Kępno. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, aktywizowanie dzieci do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. Zwycięskie drużyny, wyłoniło jury, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy;

6.      Remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie. Zadanie polegało na pokryciu powierzchni boiska gotowym trawnikiem darniowym. Położenie nowej darni, pozwoliło na poprawę bezpieczeństwa, estetyki oraz umożliwiło w pełni wykorzystanie jego możliwości. Boisko znajduje się przy Szkole, dlatego wykorzystywane jest przede wszystkim  przez  młodzież szkolną. Na realizację tego projektu Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

7.      Realizację projektu MŁODZI MŁODYM I NIE TYLKO, który otrzymał dofinansowanie z europejskiego programu MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Projekt podzielony był na 3 części: Europa, Kultura i Sport. Wydawać by się mogło że części zupełnie ze sobą nie związane, a jednak. Chcieliśmy by nasze społeczeństwo aktywnie włączało się w życie lokalne, realizując swoje pomysły. Ponieważ mamy pewne doświadczenie w realizowaniu projektów, dlatego też chętni jesteśmy by się nim dzielić z innymi. Zorganizowaliśmy spotkania na których pokazaliśmy, że chcieć to móc – należy tylko trochę wysiłku, a środki finansowe na realizację projektów się znajdą. W ramach tematu Europa promowaliśmy programy na finansowanie przedsięwzięć, ale również będziemy promować ważne europejskie dni. Część kultura – to zorganizowanie 2 koncertów muzycznych z udziałem mieszkańców i dla mieszkańców. Sport natomiast to promocja nowych gier takich jak Petanque, który w Polsce nie jest zbyt popularny. Podczas realizacji projektu organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi – artystami i sportowcami.
 Projekt powstał przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu.

8.       Zorganizowanie w grudniu 2007 r. Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Stowarzyszenie po raz trzeci zorganizowało Ogólnopolski  Turniej Piłki Ręcznej. W Turnieju wzięło udział  14 drużyn z całej Polski. Po rozegranych meczach i doczekaniu upragnionego finału nastąpiło uroczyste wręczenie nagród.  Stowarzyszenie na organizację Turnieju Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

Patronat nad Turniejem objęły media lokalne. Turniej był przeprowadzony na wysokim poziomie sportowym. Wszystkie drużyny były pod wrażeniem wspaniałej organizacji i atmosfery panującej podczas pobytu w Kępnie.  

 

9.      Realizacja projektu „Kupa problemu. Czy tak musi być?”, na który Stowarzyszenie  uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym założeniem projektu było uświadomienie mieszkańcom miasta i gminy Kępno jak wielkim problemem jest zaniechanie sprzątania po swoich czworonożnych pupilach. Przeprowadziliśmy kampanię promocyjną. Aby miało to sens dotarliśmy zarówno do najmłodszych mieszkańców naszej gminy, jak również do ich rodziców i dziadków. Dla dzieci  zorganizowany  konkurs plastyczny na najlepszy rysunek przedstawiający ten problem .  Wszystkie prace mieszkańcy Kępna  mogli podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawie. Spośród nadesłanych prac zostały wybrane najlepsze, które  stanowiły  projekt  bilbordów umieszczonych w różnych miejscach naszego miasta. Ponad to systematycznie we współpracy ze Strażą Miejską rozklejaliśmy plakaty, rozdawaliśmy ulotki, które w sposób skrótowy, ale dobitny informowały o skali problemu. Wraz z ulotkami rozdawane były woreczki na nieczystości. Na początek każdy dostał bezpłatny komplet torebek.  Projekt realizowany był  we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie.

10.   Organizowanie pomocy materialnej (ubrania, środki czystości) dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

11.  Zorganizowanie  w grudniu 2007 r. Mikołaja dla 21 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Informację na temat sytuacji materialnej dzieci uzyskaliśmy od dyrektorów przedszkoli, członków Stowarzyszenia oraz z dotychczasowego własnego rozpoznania. Pomoc skierowana została do dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 - letnich, które często ze względu na ciężką sytuację materialną nie uczęszczają do przedszkola. Skorzystały dzieci z terenu miasta i gminy Kępno.

12.  Pomoc finansową dla chorych dzieci. Członkowie i sympatycy  Stowarzyszenia przeprowadzili zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na  leczenie chorych dzieci.

13.  Zorganizowanie w wakacje 2008 r. kolonii tanecznych dla dzieci z Klubu Tańca RETRO, na które pozyskaliśmy dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego.

 

Obecnie realizujemy następujące projekty:

- WC Chatka - projekt dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,

-Idzie zmiana torba lniana czyli zastąp torbę foliową lnianą torbą firmową - projekt dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych-Komponent 2. Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój ,

- Życie da im szkołę – my proponujemy Przedszkole – projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

 

Zdobyliśmy opinię organizacji nowoczesnej , wszystkie wolne środki inwestujemy w rozwój i konsekwentne działania na rzecz dzieci. Sprawą dużego znaczenia jest posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego związane z szeregiem obowiązków. Stanowi to jednak znakomitą okazję do promowania Stowarzyszenia oraz pozyskiwania darczyńców przekazujących 1% swojego podatku.

Członkowie Stowarzyszenia podejmują  na co dzień  obowiązki związane z kontaktami z instytucjami zewnętrznymi oraz pracownikami, którzy odpowiadają za realizację  poszczególnych projektów.

Coraz szerzej rozwijamy kontakty z różnymi firmami, instytucjami  w kraju dzięki czemu w wielu miejscach zaznaczamy swoją obecność, a jednocześnie tworzymy możliwość wsparcia finansowego wobec: Szpitala Powiatowego w Kępnie,  placówek oświatowych tj. SP Krążkowy, Zespół Szkół Specjalnych w Kępnie, Przedszkole Samorządowe w Krążkowach, Gimnazjum w Krążkowach, dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Wyżej ] Sprawozdanie ]